Tags

ECIA gathering in Berlin

2016

EE:
11.–12. märtsil toimus Berliinis Euroopa Sisearhitektide Ühenduse–ECIA uue juhatuse korraline koosolek, kohtuti ka Saksa liidumaa sisearhitektide esindajatega (BDIA). Fookuses on tugevate väliskontaktide arendamine ning uute liikmesriikide ühinemine, läbirääkimised käivad Bukaresti ja Budapesti suunal. Arutati sügisel Zürichi lähistel toimuva peaassamblee korraldust ja kohtumise päevakava. Sündmuse peateemaks on sisearhitektuuri eriala piiritleva seadusandluse olemus liikmesriikides, mille eesmärk on kaardistada, kuidas on määratletud sisearhitekti tegevusväli inimese tervise ja ohutuse huvides.
Samuti oli päevakorras ECIA kommunikatsiooni kaasajastamine – töö käib uueneva kodulehe ning värske korporatiivgraafika osas, mis aitavad sisearhitektuuri eriala kommunikeerida kui ühiskonna, majanduse ja kultuuri elavat osa.

ENG:
European Association of Interior Architects (ECIA) is gathering from 11.-13. of March in Berlin. Tüüne-Kristin Vaikla as the board member joins the meeting. During the two days there will be several discussions about ongoing activities and plans of 2016. Also SISU 2016 (Estonian Interior Architecture Symposium) will be introduced and board members invited!

ECIA webpage:
http://www.ecia.net

More information:
info@esl.ee
tyyne@vaiklastudio.ee