Tags

Tüüne-Kristin at ECIA board meeting in Madrid

2016

ENG:
Last ECIA gathering took place in Madrid 9.-11. June. The main goal was to meet and reestablish the collaboration with Spanish Interior Architecture Association’s members (CODDIM). Another topics dealt with the development of the educational programs of interior architecture, also to work out a consistent network between different universities in Europe.
Next year in autumn 2017 there will be celebration of ECIA’s 25th jubilee party. There were ideas proposed to bring together the ECIA assembly and SISU Symposium in to the heart of Europe in order to get as many participants and visitors as possible.

EST:
Euroopa Sisearhitektide Ühenduse–ECIA juhatuse korraline istung leidis aset 9.–11. juunil Madriidis, mille oluline eesmärk oli kohtumine ja koostöö uuendamine Hispaania sisearhitektide liidu liikmetega (CODDIM). CODDIM ühendab Hispaania 19 regiooni alaliitu, mida juhib värskelt valitud president Teresa Casas Gironast.
ECIA juhatuse fookuses oli töö sisearhitektuuri haridusprogrammiga, et luua toimiv kontaktvõrgustik Euroopa ülikoolide vahel, mille õppekavad on vastavuses ECIA haridusehartaga (2013); samuti valmistumine läheneva peaassamblee ümarlauaks, et kaardistada sisearhitektuuri eriala piiriteva seadusandluse olemus liidu liikmesriikides.
Istungi päevakorras oli arutelu ECIA 25. aastapäeva sisukas korraldamine sügisel 2017. ECIA juhatus tegi ettepaneku läheneva sündmusega seonduvalt ühendada ECIA peaassamblee ja SISU sümpoosion Euroopa südames, et liikmesriikide osalemine oleks võimalikult sujuv ja laiapõhjaline.