Tags

REINKARNATSIOON_2

2020
  • Tüüne-Kristin Vaikla
  • Urmo Vaikla

ÕS/Sõnaveeb: re+inkarnatsi`oon uuesti, teisena sündimine, inimese hinge asumine teise sündivasse olendisse pärast keha surma

sünonüümid: taassünd, uuestisünd, ümberkehastumine, ümbersünd

‘Reinkarnatsioon_2’ on kohaspetsiifiline ruumiinstallatsioon, mis laiendab lihtsa igapäevase kujundi abil mõtet uuest algusest – mis annab võimaluse mõelda igast päevast kui puhtast lehest. Siin Reigi pastoraadi suures saalis toimib pesukuivatuse rituaal labürindina, milles ekslemisel puudub otsetee. Loodetavasti see puudutab sind kui ekslejat ja väljumisel ei ole sa enam see, kes sisenemisel.

Ruuminstallatsioon ´Reinkarnatsioon_1´ leidis aset Luida rannas, kus maa ja mere piiril 60 m pikkusel pesunööril lehvis tuules hulk valget pesu [YDI näitus, 2001, kuraator Kaljo Põllu]. Seekord Reigi pastoraadis huvitusime siseruumist, et katsetada milline on ruumi ja installatsiooni koos- ja vastastikmõju – kuidas mängib valgus ja vari, õhk ja heli, vana maja ja tema kihistused. Puhta pesu ‘lõhn’ proovib taaskord elustada hüljatud hoone.